Friday, February 29, 2008

Chidanand Roop Shivoham Shivoham

Aham nirvikalpo, niraakar roop,
vibhor vyap sarvatra, sarveyendriya

Sadame samatvam, na muktir na bandha
Chidanand roop, shivoham shivoham

Manobudhhi ahankar Chitta ninaham
Nacha Shotra jive nacha ghrana Netre
Nacha Vyoma Bhoomir na tejo na vayu
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -1

Nacha prana sandhno na ve manchtauh
na va saptadhatur na va panchakoshah
na vak panipadau na chopastha payu
chidananda rupas Shivoham Shivoham -2

Na me dwesh ragau na me loobha mohau
mado naiva me naiva matsaryabhvah
na dharmo na chartho na kamo na mokshah
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -3

Na punyam na paapam na Saukhyam na dukham
na mantro na tirtho na veda na yagna
aham Bhojanam naiv bhojam na bhokta
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -4

na me mrutu Shanka Na me Jatibheda
Pita naiva me naiva mata na Janma
na bhandu na mitra gurur naiva shishya
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -5

Aham Nirvikalpo Nirakar rupo
Vibhurvyapa sarvatra sarvendriyani
Sada me samatvam na muktir na bhandha
Chidananda rupas Shivoham Shivoham -6

http://www.sanatandharma.org/page5.html

Thursday, February 21, 2008

Jo Tu Mitaane Chahe Jeevan Ki Trushna

Jo tu mitaana chahe, jeevan ki trushna,
subah shyam bol bande, Krushna Krushna Krushna

Krushna naam paavan paavan,
Krushna naam pyaara pyaara,
Jo na bole Krushna Krushna,
Jag me wo haara haara
Mann ka meete andhiyara, bol Krushna Krushna...

Subah shyaam bol bande, Krushna Krushna Krushna.......

Jisko milina peeda,
sukh ka malam kya jaane;
Jo na gaaye Krushna Krushna,
meet ka dharm kya jaane;
Chahe agar ujiyara, bol Krushna Krushna..

Subah shyaam bol bande....

Chhod de bhatkna dar dar,
Tod de aham ka ghera,
Bhool ja jagat ka vaibhav,
Jag hai dukho ka dera,
Pheere kaahe maara maara, bol Krushna Krushna

Subah shyaam bol bande, Krushna Krushna Krushna