Monday, March 31, 2008

Shree Giriraj Dharyashtakam

Bhakta Bhilasha - charita nusari,dughdadi chauryen yasho visaari |
Kumarita nandit ghosh naari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Vrajangana vrund sada vihaari, angae gruhagar tamophaari |
Kridarasa vesh tamo bhisaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Venu swana nandit pannag gaari, rasa tala nrutya pad prachari |
Kridan vayasya krut daitya maari,mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Pulind dara hit shankh raari, rama sado daar daya prakari |
Govardhane kund phalo pahari , mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Kalindja kool dukool haari, kumarika kaam kala vitaari,
Vrundavane godhan vrud chaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Vrajendra sarvadhik sharmkari,mahendra garvadhik garv haari |
Vrundavane kund phalo phari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Mana: kalanath tamo vidaari, vanshirava kaarit tat kumari |
Raasotsavo taddel rasabhddhi saari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

Matt dvipod daam gata nukaari, lunthat prasoon prapadin haari |
Ramorasm sparsh kar prasaari, mum Prabhu Shree Girirajdhari ||

|| iti shree Vallabhacharya virachitam Giriraj Dharyashtakam sampoornam ||

Shree ram avtar...

Bhaye pragat Krupala Deendayala Kaushalya hitkari |
Harshit Mahatari muni man haari adbhut roop vichari ||
Lochan abhirama tanu dhanshyama nij aayudh bhuj chaari |
Bhushan gal mala nayan vishala Shobhasindhu kharari ||
Kah dui kar jori astuti tori kehi bhidhi karu Ananta |
Maya Gun Gyanatit Amana Ved Puran Bhananta ||
Karuna Sukhsagar sub gun aagar jehi gavhai shruti santa |
So mum hit laagi jan anuragi bhayau pragat Shreekanta ||
Bhrahamand nikaya nirmit maya rom rom prati ved kahe |
Mum ur so baasi yeh uphaasi sunat dheer mati thir na rahe |
Upjaa jub gyana Prabhu muskana charit bahut bidhi keenh chahe||
Kahi katha suhai matu bujhai jehi prakar sut prem lahe |
Mata puni boli so matai doli tajahu tat yeh roopa ||
Keejae shishu leela ati priysheela yeh sukh param anoopa|
Suni Vachan sujana rodan thana hoi balak surbhoopa ||
Yeh charit je gaavahi haripad paavahi te naa parahi bhavkoopa ||

Thursday, March 27, 2008

Govind Damodar Strotram

Kararvinden padarvindam, mukharvinde viniveshyantam |
Vatasya patrasya pute shayanm,Balam Mukund mansa smarami ||

Shreekrushna Govind Hare Murare, he Nath Narayan Vasudeva |
Jihve pibasvamrutmetdev, Govind Damodar Madhaveti ||

Vikretu kamakhil Gopkanya,Murari paadarpit chittvrutti |
Dadhyadhikam mohavashad vochad,Govind Damodar Madhaveti ||

Gruhe Gruhe Gopvadhu kadamba:, serve militva samvaayYoge |
Punyani namani pathanti nityam,Govind Damodar Madhaveti ||

Sukham shayanam nilyenijepi, namanivishno: pravdanti mrutya:|
Te nishchit tanmayatam brajenti,Govind Damodar Madhaveti ||

Jihve sadevam bhaj sundarani, namani Krushnasya manoharani |
Samast bhaktartivinashnani, Govind Damodar Madhaveti ||

Sukhavsane tvidmev saaram,dukhavsaane tvidmev geyam |
Dehavsaane tvidmev japyam,Govind Dmodar Madhaveti ||

Shree Krushna Radhavar Gokulesh,Gopal Govardhannath Vishno |
Jihve pibasvamrutmetdev, Govind Damodar Madhaveti ||

Jihve rasagye madhurpriya tvum satyam hitam tvaam paramum vadami |
Aavernyetha madhurakshrani,Govind Damodar Madhaveti ||

Tvamev yaache mum dehi jihve samagte dand dhare krutante |
Vaktavymevam madhuram subhaktya,Govind Damodar Madhaveti ||

Govind Madhav strotr prem se paath je kare,
Damodar daya dane sahje golok sanchare..

" iti shreebilvmanglacharya virachitam shree Govind Damodar strotrm sampurnam "

Wednesday, March 26, 2008

Shree Ram Stuti

Shree Ramchandra krupalu bhajuman haran bhav bhay daarunam |
Navkanjlochan,kaunj mukh, kar kunj, pad kunjarunam ||

Kandarp agnit amit chavi,nav neel-neeraj sundaram |
Pat peet manhu tadit ruchi shuchi naumi Janak sutavaram ||

Bhaju Deenbandhu, Dinesh danav daityavansh nikandanam |
Raghunand Anandkand Kaushalchand Dashrathnandanam ||

Sir mukut kundal tilak charu udaru ang vibhushanam |
Aajanubhuj sharchaap dhar,sangraamjit khardushanam ||

Iti vadati Tulsidas Shankar Sesh Muni man ranjanam |
Mum hruday kunj nivas kuru kamadi khal dal ganjanam ||

Mun jahi rachyo milihi so var sahaj sunder sanvaro |
Karuna nidhan sujan silu saneh janat ravro ||

Ehi bhati Gauri ashish suni Siy sahit hiy harshit ali |
Tulsi Bhavanihi puji punipuni mudit manmandir chali ||

Jani Gauri anukul Siy hiy harshu na jaie kahi |
Manjul mangal mool baam ang pharkan lage ||

सात स्वरूप का ध्यान ..

श्री गोवर्धन नाथ पाद युग्लम, हैंग्वीना प्रियम

नित्यम श्री मथुरादिपम सुख करम, श्री विठालेषम मुदा

श्री मद द्वार्वतीश गोकुलपति,श्री गोकुलेंदुम विभुं

श्री न्मंम्थ मोहनम नटवर, श्री बाल कृष्ण भजे.